Zbor članov Atletskega kluba Domžale

Objavljeno dne:

V skladu s sklepom Upravnega odbora Atletskega kluba Domžale in 37.členom Pravil Atletskega kluba Domžale sklicujem

zbor članov Atletskega kluba Domžale, ki bo

v četrtek, 17. junija 2021 ob 18.00 uri v Sejni sobi Doma športnih organizacij,Kopališka cesta4, Domžale.

Predlagam naslednji dnevni red:

  1. Pozdrav predsednika AK Domžale
  2. Izvolitev delovnega predsedstva Zbora članov in organov Zbora članov
  3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
  4. Obravnava in sprejem poročila verifikacijske komisije
  5. Pregled in potrditev zapisnika Zbora članov z dne 25. 03.2019
  6. Poročilo predsednika AK Domžale
  7. Poročilo Nadzornega odbora in obravnava ter sprejem zaključnega računa Atletskega kluba Domžale za leto 2020
  8. Razrešitev vodstva Atletskega kluba Domžale
  9. Plan 2021
  10. Razno

V pričakovanju vaše udeležbe vas lepo pozdravljam

Gregor Golja,

Predsednik AK Domžale

Nazaj

Sponzorji