Organi kluba

Upravni odbor Atletskega kluba Domžale, sklep seje redne skupščine AK Domžale, 30.5.2023

Gregor GOLJA - predsednik

Martin OCEPEK - podpredsednik

Tomaž JARC - tehnični sekretar, predstavnik trenerjev

Špela KRŽAN – sekrtarka

Klara KMETIČ – blagajničarka

Matija NAROBE – član, predstavnik staršev

Jože PIRNAT - član

Jana STRAHINIČ – članica

Simon KUMEK – član

Nadzorni odbor Atletskega kluba Domžale, sklep seje redne skupščine AK Domžale, 30.5.2023

Urška LAVRAČ - predsednica,

Matjaž HROVAT - član,

Renata VASLE - članica.

Častno razsodišče Atletskega kluba Domžale, sklep seje redne skupščine AK Domžale, 30.5.2023

Nataša ALJANČIČ MATIČIČ - predsednica

Tomaž DROLC - član

Damjan BERDIK - član

Sponzorji