Organi kluba

Upravni odbor Atletskega kluba Domžale

Gregor GOLJA - predsednik

Jožko PIRNAT - podpredsednik

Tomaž JARC - tehnični sekretar

Špela KRŽAN – tajnica

Zofija KOKALJ – blagajničarka

Tomaž HROVAT – član

Jana STRAHINIČ – članica

Simon KUMEK – član

Nadzorni odbor Atletskega kluba Domžale

Urška LAVRAČ - predsednica,

Matjaž HROVAT - član,

Renata VASLE - članica.

Častno razsodišče Atletskega kluba Domžale

Nataša ALJANČIČ MATIČIČ - predsednica

Tomaž DROLC - član

Damjan BERDIK - član

Sponzorji