PODATKI O ATLETU/ATLETINJI

 
Atlet/atletinja bo trening obiskoval/a
 
Atlet/atletinja bo trening obiskoval/a v*

PODATKI O STARŠU OZ. SKRBNIKU

Sprejemam Pravila in Pravilnike Atletskega kluba Domžale objavljene na spletni strani kluba in soglašam s članstvom v Atletskem klubu Domžale.
S podpisom včlanjujem svojega otroka v AK Domžale in dovoljujem uporabo osebnih podatkov za namene delovanja kluba v skladu z veljavnimi predpisi ter dovoljujem objavo fotografskih posnetkov za namene promocije atletike v medijih (interni bilten, spletna stran, lokalni tisk in drugi mediji).
Kot zakoniti zastopnik otroka izjavljam, da je otrok zdravstveno sposoben izvajati vse oblike vadbe prilagojene programu atletskih uric oz. atletski šoli.
Morebiten izpis iz kluba bom v času 14 dni po zadnjem obisku treninga javil pisno ali v elektronski obliki (glej Pravilnik o plačilu članarine in vadnine).