Atletske urice

Za celosten razvoj otrok je organizirana športna vadba izjemno pomembna, zato v Atletskem klubu Domžale prve gibalne izkušnje ponujamo otrokom v t.i. atletskih uricah, kjer pričenjamo z razvojem tovrstne vadbe.

Poudarek pri delu je na zabavi, druženju in sprostitvi, program dela je igriv in raznovrsten ter prilagojen igri in učenju raznovrstnih športnih vsebin. Programi vsebujejo primerne vsebine glede na starost otrok, tekmovanja pa so le sestavni del vadbenega procesa. Osnovni poudarek ostaja na razvoju psihomotoričnih sposobnosti.

Vadba najmlajših atletinj in atletov poteka v organiziranih skupinah sestavljenih ob upoštevanju starosti in gibalnih sposobnosti otrok.

V septembru in oktobru ter od aprila dalje poteka atletska vadba na stadionu v Domžalah, od oktobra do konca marca pa vadba poteka v telovadnicah, običajno je to v OŠ Venclja Perka in v OŠ Domžale.   

Preko celega leta vadba poteka po naslednjem urniku:

  • PONEDELJEK, 17.00-18.30

  • TOREK, 17.00-18.30

  • SREDA, 17.00-18.30

  • ČETRTEK , 17.00-18.30.

Sami si lahko izberete kolikokrat na teden (1x oz. 2x). Če izberete dvakrat tedensko, sta na voljo termina ponedeljek-sreda ali torek-četrtek.

Cena za obisk treninga 1x tedensko je 21€ /mesec, 2x tedensko pa 30€ /mesec. Enkrat v koledarskem letu se plača članarina v višini 20€.

Podrobnejše informacije pri voditeljici:

Športni pozdrav,

AK Domžale

PRISTOPNA IZJAVA

Sponzorji